Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RA122021 RA8 Français pratique 3 op
Vastuutaho
Ranskan kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Eeva Boström

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää niin puhuttua kuin kirjoitettua kieltä ja osaa ilmaista itseään selkeästi. Tavoitteena on sujuva kielenkäyttö erilaisissa viestintätilanteissa. Tasot B1-B2

Sisältö

Kurssilla hyödynnetään erilaisia oppimistapoja. Opiskelija perehtyy ajankohtaisiin teemoihin kuullun- ja luetunymmärtämisharjoituksilla, itsenäisellä tiedonhaulla sekä luennoilla tehtävillä erilaisilla harjoituksilla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 57 t 0 t

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Opintojakso suoritetaan kurssin aikana tehtävinä kirjallisina ja suullisina töinä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk IV

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoitsijan jakama materiaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Business French lectured in French (Ranskan kieli ja liikeviestintä)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet