Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RA120001 RA0a Ranskan alkeet 1 3 op
Vastuutaho
Ranskan kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Eeva Boström (I) ja Anna-Liisa Perennes (II)

Osaamistavoitteet

Ranskan alkeet 1 ja Ranskan alkeet 2 muodostavat kokonaisuuden. Suoritettuaan opintojakson Ranskan alkeet 1 opiskelija tuntee kurssilla käytävän perussanaston ja osaa ilmaista itseään harjoitelluissa viestintätilanteissa. Opiskelija osaa käyttää yksinkertaisimmissa viestintätilanteissa tarvittavia kielioppirakenteita ja ymmärtää selkeää yksinkertaista puhetta. Taso A1

Sisältö

Opintojaksolla harjoitellaan kielioppia, sanastoa ja viestintätilanteita sekä tutustutaan ranskalaiseen kulttuuriin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 48 t 0 t
Itsenäinen työskentely 33 t 0 t

Opetusta viikoilla 36-39, 41-42, 44-49

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • ranskaksi
Osallistuminen opetukseen
  • ranskaksi
ranskaksi:
Kirjallinen tentti ja Osallistuminen kontaktiopetukseen

Sanakokeet ja aineet.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk I-II

Kirjallisuus/Oppimateriaali

MARTIKAINEN, TIINA; MÄKELÄ, MARJAANA, Parfait! 1, Otava, Keuruu 2008, kpl 1-6

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet