Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RU151001 RU1a Affärskommunikation 2 op
Vastuutaho
Ruotsin kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Esko Kukkasniemi ja Kim Lindroos

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa hoitaa itsenäisesti yrityksen perusliikeviestinnän kirjallisesti ja suullisesti. Esim. kyselyt, tarjoukset, maksumuistutukset, reklamaatiovastaukset. Taso B1

Sisältö

Kurssilla käydään läpi eri liikekirjetyypit tarjouspyynnöstä reklamaatiovastaukseen sekä kohennetaan oikeakielisyyttä suullisten ja kirjallisten harjoitusten avulla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 26 t 0 t
Itsenäinen työskentely 28 t 0 t

Ryhmät 1-9 I-II, ryhmät 10-11 III-IV ja ryhmä 12 I. Ryhmä 12 on tarkoitettu erittäin hyvin ruotsia hallitseville (opetusta 14 t). Lisäksi kevätlukukaudella yksi verkko-opetusryhmä RUe1a opiskelijoille, jotka eivät pysty osallistumaan kontaktiopetukseen (sähköinen ilmoittautuminen ennen lukukauden alkua, rajoitettu osallistujamäärä, vastuuhenkilö Maiju Alanen). Verkko-opetusryhmässä ohjattua itsenäistä työskentelyä ryhmän tahdissa 54 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • ruotsiksi
ruotsiksi:
Kirjallinen tentti

Aktiivinen osallistuminen opetukseen (80 %:n läsnäolo) ja annettujen tehtävien suorittaminen.
Ryhmä RUe1a (vastuuhenkilö Alanen): Aktiivinen osallistuminen verkko-opetukseen ja annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen, verkkotentti kurssiin integroituna.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk I-II (tai III-IV)

Kirjallisuus/Oppimateriaali

RU1a AFFÄRSKOMMUNIKATION (opetusmoniste) Kukkasniemi, Esko; Lindroos, Kim
Ryhmä RUe1a: kurssilla ilmoitettava ja verkossa jaettava materiaali.

Lisätietoja

Opintojakso suoritetaan ensimmäisenä ruotsin pakollisista perusopinnoista. Opintojaksoa RU1t täydentävä opetus suositellaan opiskelijoille, joiden yo-tutkinnon ruotsin arvosana on alempi kuin Magna cum laude approbatur.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet