Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RU151005 RU1b Muntlig kommunikation 2 op
Vastuutaho
Ruotsin kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Maiju Alanen, Esko Kukkasniemi ja Marita Mannfolk

Osaamistavoitteet

Opiskelija pystyy keskustelemaan ruotsiksi työelämän eri tilanteissa, esim. puhelimessa, työpaikkahaastatteluissa, kokouksissa ja neuvotteluissa. Hän osaa argumentoida, esiintyä sekä keskustella taloudellisista aiheista. Taso B1-B2.

Sisältö

Keskustelu- ja esiintymisharjoituksia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 26 t 0 t
Itsenäinen työskentely 28 t 0 t

Ryhmät 1-5 I-II, ryhmä 6 I, ryhmä 7 II, ryhmä 8 III ja ryhmä 9 IV, ryhmät 10-12 III-IV.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ruotsiksi
Suullinen tentti
  • ruotsiksi
ruotsiksi:
Osallistuminen kontaktiopetukseen ja Suullinen tentti

Aktiivinen osallistuminen opetukseen (80 %:n läsnäolo) ja annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen. Kukin opiskelija laatii ja pitää puheen opettajan ohjeiden mukaan. Suullinen pienryhmätentti pidetään lukukauden lopussa erikseen sovittavana aikana.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vsk I-II tai III-IV

Kirjallisuus/Oppimateriaali

RU1b MUNTLIG KOMMUNIKATION (opetusmoniste)

Lisätietoja

Opintojakso suoritetaan pääsääntöisesti toisen opiskeluvuoden aikana. Sen voi myös suorittaa hyväksytyn RU1a-opintojakson jälkeen 1. vuoden kevätlukukaudella. Ryhmät 6-9 suorittavat opintojakson yhden periodin aikana 2 x 2 t/viikko.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet