Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RU151003 RU1c Ekonomiska texter 2 op
Vastuutaho
Ruotsin kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Maiju Alanen ja Marita Mannfolk

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että kurssin käytyään opiskelija pystyy riittävän laajan sanavaraston avulla mm. kuvailemaan yritysten toimintaa ja organisaatiota, Suomen taloutta, elinkeinoelämää ja ulkomaankauppaa sekä kulttuurieroja. Taso B1-B2

Sisältö

Kurssilla käydään läpi mm. liike-elämää, Suomen taloutta, yritysmuotoja ja kulttuurieroja käsitteleviä tekstejä ja tehdään niihin liittyviä kirjallisia ja suullisia harjoituksia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 26 t 0 t
Itsenäinen työskentely 28 t 0 t

Ryhmät 1-3 I-II ja ryhmät 4-12 III-IV.
Lisäksi syyslukukaudella yksi verkko-opetusryhmä RUe1c opiskelijoille, jotka eivät pysty osallistumaan kontaktiopetukseen (sähköinen ilmoittautuminen ennen lukukauden alkua, rajoitettu osallistujamäärä). Verkko-opetusryhmässä ohjattua itsenäistä työskentelyä ryhmän tahdissa 54 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • ruotsiksi
ruotsiksi:
Kirjallinen tentti

Aktiivinen osallistuminen opetukseen (80 %:n läsnäolo) ja annettujen tehtävien suorittaminen.
Ryhmä RUe1c (vastuuhenkilö Alanen): Aktiivinen osallistuminen verkko-opetukseen ja annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen, verkkotentti kurssiin integroituna.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät (tai 2. vuoden syksy)

Kirjallisuus/Oppimateriaali

RU1c EKONOMISKA TEXTER (opetusmoniste) ja opettajan jakama materiaali.
Ryhmä RUe1c: kurssilla ilmoitettava ja verkossa jaettava materiaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet