Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RU152001 RU1t Affärskommunikation, täydentävä opetus 2 op
Vastuutaho
Ruotsin kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Kim Lindroos

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee lauseenmuodostuksen ja perusviestinnän kannalta oleellisen kieliopin parantaakseen suoritusmahdollisuuksiaan kaikille yhteisissä opintojaksoissa. Taso A2-B1

Sisältö

Kurssilla käydään läpi ja harjoitellaan ruotsin keskeisiä rakenteita sekä laajennetaan taloussanaston osaamista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 26 t 0 t
Itsenäinen työskentely 28 t 0 t

Ryhmät 1-4 I-II.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • ruotsiksi
Osallistuminen opetukseen
  • ruotsiksi
ruotsiksi:
Kirjallinen tentti ja Osallistuminen kontaktiopetukseen

Annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk I-II

Kirjallisuus/Oppimateriaali

RU1t AFFÄRSKOMMUNIKATION, Täydentävä opetus (opetusmoniste), Lindroos, Kim

Lisätietoja

Opintojakson voi sisällyttää ainoastaan KTK-tutkinnon vaihtoehtoisiin kieliopintoihin.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet