Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RU152022 RU2 Marknadsföring på svenska 3 op
Vastuutaho
Ruotsin kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Marita Mannfolk

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja osaa tuottaa markkinoinnin erikoiskieltä suullisesti ja kirjallisesti. Taso B2-C1

Sisältö

Alan ruotsinkieliseen käsitteistöön ja termistöön perehdytään lukemalla tekstejä, tekemällä suullisia harjoituksia ja keskustelemalla. Lisäksi tehdään markkinatutkimus, mainosanalyysi ja markkinointisuunnitelma.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 26 t 0 t
Itsenäinen työskentely 55 t 0 t

Ryhmä kokoontuu I:llä periodilla kerran viikossa ja II:lla periodilla kaksi kertaa viikossa, jolloin kurssi päättyy viikolla 46.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • ruotsiksi
ruotsiksi:
Kirjallinen tentti

Markkinatutkimus, markkinointisuunnitelma ja näiden suullinen esittäminen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. tai 2. vsk I-II

Kirjallisuus/Oppimateriaali

RU2 MARKNADSFÖRING PÅ SVENSKA (opetusmoniste)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet