Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RU152023 RU13 Näringslivet i Norden 3 op
Vastuutaho
Ruotsin kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Kim Lindroos

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija tuntee pääpiirteittäin Norjan, Tanskan ja Islannin talous- ja elinkeinoelämää, yhteiskuntaa ja liikekulttuuria. Kurssilla käsiteltävien tekstien ja harjoitustehtävien avulla opiskelija laajentaa taloudellista sanavarastoaan sekä vahvistaa viestintävalmiuttaan ruotsiksi. Taso B2-C1

Sisältö

Aihepiireihin tutustutaan erilaisten tekstien ja luentojen avulla. Kielellistä sujuvuutta ja oikeakielisyyttä harjoitellaan kirjoitustehtävien avulla. Opittua sanastoa harjoitellaan myös suullisilla harjoituksilla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 26 t 0 t
Itsenäinen työskentely 55 t 0 t

Opetuskieli

ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • ruotsiksi
Osallistuminen opetukseen
  • ruotsiksi
Harjoitustyö(t)
  • ruotsiksi
ruotsiksi:
Kirjallinen tentti ja Osallistuminen kontaktiopetukseen ja Harjoitustyö(t)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk III-IV

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Business Swedish lectured in Swedish (Ruotsin kieli ja liikeviestintä)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet