Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RU152016 RU14 Sverige i fokus 3 op
Vastuutaho
Ruotsin kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Marita Mannfolk ja Esko Kukkasniemi

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee pääpiirteissään Ruotsin elinkeino-, talous- ja yhteiskuntaelämän, yrityskulttuurin, ja joitakin Ruotsin historian merkittäviä tapahtumia. Taso B2-C1

Sisältö

Tekstien lukua ja suullisia sekä kirjallisia harjoituksia. Opintomatka Ruotsiin III periodin jälkeen 12.-16.3.2014.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 12 t 0 t
Itsenäinen työskentely 69 t 0 t

Kurssilla opintomatka.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ruotsiksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • ruotsiksi
Kirjallinen tentti
  • ruotsiksi
ruotsiksi:
Osallistuminen kontaktiopetukseen ja Luento- / oppimispäiväkirja ja Kertauskuulustelu

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk III

Lisätietoja

Etusija on opiskelijoilla, jotka ovat suorittaneet vähintään 8 op ruotsin opintoja.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet