Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RU152017 RU15 Kommunikativt ledarskap 2 op
Vastuutaho
Ruotsin kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Maiju Alanen

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii opintojakson aikana tuntemaan vuorovaikutuksessa rakentuvan johtajuuden periaatteet ja siihen liittyvän sanaston. Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy mm. lukemaan alaa koskevaa ruotsinkielistä kirjallisuutta itsenäisesti ja käyttämään oppimaansa sanastoa suullisessa (esimies)viestinnässä. Taso B2-C1

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan vuorovaikutuksessa rakentuvaan johtajuuteen ja siihen liittyvään sanastoon mm. tekstien ja harjoitusten avulla. Opintojakson aikana jokainen opiskelija haastattelee johtotehtävissä olevaa henkilöä ja kirjoittaa haastattelussa esiin tulleiden seikkojen perusteella raportin, jonka esittää opintojakson opettajalle ja muille osallistujille.

Toteutustavat

Itsenäistä opiskelua ja (ryhmä)ohjausta. Työskentelyä yhteensä 54 t. Muutamista yhteisistä kokoontumisista sovitaan osallistujien kanssa. Esimieshaastattelu on mahdollista toteuttaa myös parityönä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Aktiivinen perehtyminen opiskeltavaan aiheeseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti sekä johtotehtävissä olevan henkilön haastatteleminen ja haastatteluun perustuvan raportin laatiminen ja sen suullinen esittäminen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk I-II

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. EKMAN, GUNNAR, Från prat till resultat: om vardagens ledarskap, Liber, Stockholm, 2003
2. Muu opintojakson yhteydessä ilmoitettava/jaettava materiaali

Lisätietoja

Arviointi tapahtuu opiskelijan osoittaman aktiivisuuden sekä kirjallisten ja suullisten tehtävien perusteella.
Ei opetustarjonnassa lukuvuonna 2013-2014. Kurssikuvaus löytyy OPSIsta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet