Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RU152025 RU16 Hörförståelse 2 op
Vastuutaho
Ruotsin kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Kim Lindroos

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on paremmat valmiudet ymmärtää puhuttua suomen- ja riikinruotsia. Lisäksi opiskelijan sanavarasto laajenee ja hänen suulliset viestintävalmiudet kehittyvät. Taso B1-B2

Sisältö

Kurssilla kuunnellaan erilaisia liike-elämään liittyviä tekstejä sekä suomen että ruotsinruotsiksi ja tehdään niihin liittyviä kirjallisia ja suullisia harjoituksia. Opintojaksoon sisältyy yritys- tai muu vierailu.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 26 t 0 t
Itsenäinen työskentely 28 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ruotsiksi
Harjoitustyö(t)
  • ruotsiksi
ruotsiksi:
Osallistuminen kontaktiopetukseen ja Harjoitustyö(t)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vsk III-IV

Lisätietoja

Opintojakson voi suorittaa myös yhden periodin aikana, jolloin viikoittaisten tapaamisten lisäksi suoritetaan vastaava määrä itsenäisiä tehtäviä. Lisätietoja opintojakson opettajalta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet