Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RU152020 RU18 TEMAKURS Norden 2 op
Vastuutaho
Ruotsin kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Marita Mannfolk

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää pohjoismaisen yhteistyön eri muotojen laajuuden ja hallitsee seminaaritapahtuman aihealueeseen liittyvän sanaston. Taso B2-C1

Sisältö

Pohjoismaiseen yhteistyöhön ja teemaseminaarin aihealueeseen perehdytään tekstien ja harjoitusten avulla. Kurssiin sisältyy Helsingissä järjestettävä elinkeinoelämän seminaari maanantaina 18.11.2013. Seminaarimatka on opiskelijalle maksuton.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 12 t 0 t
Itsenäinen työskentely 28 t 0 t

Seminaarimatka järjestetään 18.11.2013.

Vaadittavat opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, seminaarimatkaan ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk II

Kirjallisuus/Oppimateriaali

RU18 TEMAKURS NORDEN (opetusmoniste)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet