Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RU152003 RU3 Företag och miljö 3 op
Vastuutaho
Ruotsin kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Marita Mannfolk

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa ympäristöalan erikoiskieltä myös yritystaloudellisesta näkökulmasta Taso B2-.

Sisältö

Aihepiireihin perehdytään tutustumalla yritysten ympäristöraportteihin, artikkeleihin sekä kirjoittamalla ja keskustelemalla aiheista. Lisäksi tehdään haastattelu yrityksessä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 26 t 0 t
Itsenäinen työskentely 55 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • ruotsiksi
ruotsiksi:
Kirjallinen tentti

Annettujen tehtävien hyväksyttävä suorittaminen.
Suoritukseen kuuluu myös lukukauden aikana tehtävä haastatteluun pohjautuva suullinen esitys.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk I-II

Kirjallisuus/Oppimateriaali

RU3 FÖRETAG OCH MILJÖ (opetusmoniste), Mannfolk, Marita.

Lisätietoja

Ei opetustarjonnassa lukuvuonna 2013-14. Kurssikuvaus löytyy OPSIsta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet