Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RU152024 RUe4 Sverigekunskap för ekonomer 3 op
Vastuutaho
Ruotsin kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Maiju Alanen

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija saa selkeän (kokonais)kuvan Ruotsin oloista, mm. taloudesta, elinkeinoelämästä, ruotsalaisesta yhteiskunnasta ja kulttuurista sekä Suomen ja Ruotsin välisistä kulttuurieroista liike-elämässä. Tavoitteena on lisäksi, että opiskelija omaksuu riittävässä laajuudessa niiden kuvailemisessa tarvittavan sanaston. Taso B2-C1

Sisältö

Kurssilla tutustutaan Ruotsin oloihin ja ruotsalaisuuteen erilaisten tehtävien avulla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 55 t 0 t

Opiskelijat tekevät opintojakson aikana ohjatusti tehtäviä eri teemoista oppimisympäristössä (ryhmä 1 I-II). Oppimisympäristössä toteutettava ohjattu verkko-opiskelujakso.

Vaadittavat opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen verkko-opetukseen ja annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen. Arviointi tapahtuu opiskelijan suorittamien tehtävien perusteella.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk I-II

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. EKWALL, ANITA; KARLSSON, SVENOLOF, Mötet. Svenskt och finskt. En bok om kulturskillnader, 1. painos, Storkamp Media 1999
2. Muu kurssilla ilmoitettava materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet