Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RU152007 RU7 Företagskommunikation 2 op
Vastuutaho
Ruotsin kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Esko Kukkasniemi

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on hallita yrityksen sisäinen ja ulkoinen viestintä sekä kirjallisesti että etenkin suullisesti ja selviytyä erilaisissa mm. raportointi- ja tiedotustilanteissa niin viestijänä kuin vastaanottajana. Taso B2-C1

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään yrityksen viestintää toiminnan aloittamisesta ja henkilöstön palkkaamisesta osavuosikatsauksiin ja raportteihin. Opintojaksolla käsitellään myös laskennan alan erikoiskieltä. Opintojakson aikana vieraillaan jossakin turkulaisyrityksessä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 14 t 0 t
Itsenäinen työskentely 40 t 0 t

Osanottajien on varattava aikaa myös opintokäyntiä ja itsenäistä työskentelyä varten.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • ruotsiksi
Osallistuminen opetukseen
  • ruotsiksi
Kirjallinen tentti
  • ruotsiksi
ruotsiksi:
Harjoitustyö(t) ja Osallistuminen kontaktiopetukseen ja Kertauskuulustelu

Aktiivinen osallistuminen. Arviointi tapahtuu opintojakson aikana suoritettujen tehtävien ja viestintävalmiuden perusteella.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk I

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. PELTONEN, BERIT; KUKKASNIEMI, ESKO; AUVINEN, LIS, Nordiska nätverk: Alla tiders affärssvenska, (uusin painos). Edita, Helsinki
2. Yritysten esitteitä, mainoksia, lehdistötiedotteita ym. sekä verkossa olevaa yritysten materiaalia.

Lisätietoja

Ei opetustarjonnassa lukuvuonna 2013-2014. Kurssikuvaus löytyy OPSIsta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet