Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RU152009 RU9 Att skriva svenska 2 op
Vastuutaho
Ruotsin kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Esko Kukkasniemi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tulkita vaativahkoja lähinnä talouselämää käsitteleviä tekstejä ja tuottaa niiden aihepiiriä käsitteleviä tekstejä. Taso B2-C1

Sisältö

Eri tyylilajeja edustavien, lähinnä talouselämän tekstien ymmärtäminen ja tulkitseminen. Oikeakielisyyden parantaminen. Erityyppisten tekstien tuottaminen käsitellyn materiaalin pohjalta.

Toteutustavat

Kontakti- ja klinikkaopetusta 26 t, itsenäinen työskentely 28 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Erityyppisten kirjallisten viestien tuottaminen hyväksytysti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk III-IV

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla jaettava materiaali.

Lisätietoja

Arviointi tapahtuu kirjallisten harjoitusten perusteella.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet