Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SA110001 SA0a Liikesaksan alkeet 1 3 op
Vastuutaho
Saksan kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Ritva Lamberg

Osaamistavoitteet

Liikesaksan alkeet 1 muodostaa yhdessä opintojakson Liikesaksan alkeet 2 kanssa SA0- kokonaisuuden. Osallistuttuaan aktiivisesti SA0a-jakson opetukseen ja tehtyään annetut harjoitustehtävät opiskelija hallitsee saksan kielen perusrakenteita ja perussanastoa, saksalaiseen arkipäivään kuuluvia kohteliaisuusilmauksia sekä liike-elämän yksinkertaisissa viestintätilanteissa tarvittavia taitoja. Opintojakso on tarkoitettu valmentavaksi kurssiksi niille, joilla ei ole aikaisempia opintoja saksan kielessä ja jotka haluavat jatkaa liikesaksan opintojaan Turun kauppakorkeakoulussa. Taso A1

Sisältö

Kielen perusrakenteita (mm. substantiivien suku ja monikko, verbin preesenstaivutus, sijamuodot, pronomineja, prepositiot, sanajärjestys, modaaliapuverbit). Tilanteet: mm. esittäytyminen, ammatin ilmaiseminen, yrityksen esitteleminen, mielipiteen tiedusteleminen ja ilmaiseminen, tapaamisesta sopiminen. Vapaaehtoisia sanakokeita, rakenneharjoituksia ja -testejä, käännöksiä sekä oppimispäiväkirja.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 52 t 0 t
Itsenäinen työskentely 29 t 0 t

Ryhmä 1 I-II ja ryhmä 2 III-IV

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallinen tentti TAI opintojakson aikana suoritettujen osioiden pisteistä muodostuva arvosana. Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Moodle.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk I-II tai III-IV

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. TULKKI; STAWIKOWSKI, Echt geil! Saksan kielen alkeisoppikirja, Finn Lectura.
  2. SA0a LIIKESAKSAN ALKEET 1 (opetusmoniste), Lamberg, Ritva.
  3. Luennoitsijan jakama materiaali.

Lisätietoja

Aloitusmahdollisuus sekä syys- että kevätlukukaudella.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet