Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SA112025 SA3a Liikekielen rakenteet 1 1–2 op
Vastuutaho
Saksan kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Ritva Lamberg ja Hanna Ruska-Becker

Osaamistavoitteet

Osallistuttuaan aktiivisesti opetukseen ja tehtyään annetut harjoitustehtävät opiskelija hallitsee saksan kielen perusrakenteet (mm. substantiivien suvut ja monikot, sijamuotojen käyttö ja tavallisimmat prepositiot, verbin taivutus aktiivin aikamuodoissa, modaaliapuverbit, sanajärjestys). Taso B1

Sisältö

Saksan kielen perusrakenteisiin liittyviä harjoituksia. Opiskelija voi suorittaa 1-2 op tai tulla kertaamaan haluamiaan rakenteita ilman suoritustavoitetta. Viikoittaiset teemat ja lisäohjeistusta intrasta.

Toteutustavat

Ryhmäopetus 10-24 t, Itsenäinen työskentely 30 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • saksaksi
saksaksi:
Kirjallinen tentti

Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Moodle.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk I-II

Lisätietoja

Huom! Opintojakso suositellaan suoritettavaksi heti opintojen alkuvaiheessa rinnan pakollisten perusopintojen kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet