Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SA112020 SA15 Tandem Deutsch-Finnisch 2 op
Vastuutaho
Saksan kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Hanna Ruska-Becker

Osaamistavoitteet

Tandem-opiskelussa suomenkieliset opiskelijat työskentelevät itsenäisesti 2-3 hengen ryhmissä syntyperäisten vaihto-opiskelijoiden kanssa. Molemmat toimivat oman kielensä ja kulttuurinsa asiantuntijoina. Parit/ryhmät kokoontuvat säännöllisesti viikoittain keskustelemaan ennalta sovituista teemoista sekä tutustuvat aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen. Teemoista sovitaan kurssin alussa. Tapaamisista raportoidaan ohjaajalle seurantapäiväkirjan muodossa. Tavoitteena on kehittää kommunikaatiotaitoja syntyperäisen kielenpuhujan kanssa sekä syventää kulttuurienvälistä tietämystä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen ryhmätapaamisiin (10 t), pienryhmätyöskentelyyn (väh. 12 n. 60-90 min. pari/pienryhmätapaamista) sekä hyväksytty seurantapäiväkirja ja loppuraportti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. - 3. vsk I-II

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. FINNLAND VOM UNBEKANNTEN PARTNER ZUM VORBILD EUROPAS?, Lenk, Hartmut E. H. (Hrgs.) Verlag Empirische Pädagogik, Landau 2006
2. HÁMOS, ILDIKÓ; SOHLO, ILARI, KulturSchock Finnland, Reise Know-How Verlag, Bielefeld 2005.
3. GRAFF, JOACHIM, Business Etikette in Deutschland. So treten sie professionell auf,  Datakontext Verlag 2003

Lisätietoja

Erillinen ilmoittautumismenettely.

Ei opetustarjonnassa lukuvuonna 2013-2014. Kurssikuvaus löytyy OPSIsta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet