Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SA112002 SA3b Liikekielen rakenteet 2 1–2 op
Vastuutaho
Saksan kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Ritva Lamberg ja Hanna Ruska-Becker
Edeltävät opinnot
Suositellaan opintokokonaisuuden SA1A, SA1B tai SA1C suorittaneille.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee vaativampia saksan kielen kaupallisen ja taloudellisen ammattikielen rakenteita. Taso B2

Sisältö

Opintojaksolla harjoitellaan ja syvennetään kielen rakenteita (mm. passiivi, konjunktio, rektiot, pronominit, adjektiivin taivutus). Opiskelija voi suorittaa 1-2 op tai tulla kertaamaan haluamiaan rakenteita ilman suoritustavoitetta. Viikoittaiset teemat ja lisäohjeistusta intrasta.

Toteutustavat

Ryhmäopetus 10-24 t, Itsenäinen työskentely 30 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • saksaksi
saksaksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk III-IV

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet