Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SA112021 SA6 Geschäftliche Kommunikation 3 op
Vastuutaho
Saksan kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Alexandra Virtanen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee yrityksen sisäisen ja ulkoisen viestinnän tekstilajeja sekä vastaavissa suullisissa kielenkäyttötilanteissa tarvittavia ilmaisuja sekä osaa laatia tyyliltään ja muodoltaan sujuvia tekstejä. Taso B2

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään mm. seuraavia yrityksen kirjallisia tekstilajeja: esite- ja mainosmateriaali, tuotekuvaus, lyhyt raportti/esitys ja pöytäkirja. Lisäksi laaditaan työpaikkahakemus ja tutustutaan saksankielisen työtodistuksen ominaispiirteisiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 26 t 0 t
Itsenäinen työskentely 55 t 0 t

Opetuskieli

saksa

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • saksaksi
saksaksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk III-IV

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoitsijan ilmoittama materiaali.

Lisätietoja

Ei opetustarjonnassa lukuvuonna 2013 - 2014. Kurssikuvaus löytyy OPSIsta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet