Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SA112032 SA7a Aktuelle Texte 2 op
Vastuutaho
Saksan kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Ritva Lamberg

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy lukemaan jokapäiväisiä talouselämään, yrityksiin, politiikkaan ym. ajankohtaisiin aiheisiin liittyviä tekstejä, löytämään niiden pääkohdat ja keskustelemaan niistä osaamaansa sanastoa käyttäen. Taso A2-B1

Sisältö

Opintojaksolla luetaan ja referoidaan ajankohtaisia tekstejä pääasiassa talouselämän alueelta sekä harjoitellaan soveltuvin osin kuullunymmärtämistä, omaa tuottamista ja puhumista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 30 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Kurssin alussa ilmoitettavat osakokeet ja sanakokeet sekä oppimispäiväkirja.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk III-IV

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoitsijan jakama materiaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet