Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SA111019 SA1Ba Deutsch im Unternehmen 2 op
Vastuutaho
Saksan kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Hanna Ruska-Becker ja Annmari Sahlstein

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee kaupallis-taloudellista perussanastoa, kykenee toimimaan keskeisissä liike-elämän viestintätilanteissa saksan kielellä ja osaa laatia lyhyehkön kirjallisen yritysesittelyn. Taso A2-B1

Sisältö

Opintojaksolla harjoitellaan mm. seuraavia tilanteita: yrityksen toiminnasta kertominen, messuille osallistuminen, puhelimessa asioiminen, tapaamisesta sopiminen, yritysvierailu. Opintojaksolla laaditaan kirjallinen yritysesittely.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 30 t 0 t

Ryhmä 1 I, ryhmä 2 II (peruutettu vähäisen osallistujamäärän takia) ja ryhmä 3 III-IV

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • saksaksi
Osallistuminen opetukseen
  • saksaksi
Harjoitustyö(t)
  • saksaksi
saksaksi:
Kirjallinen tentti ja Osallistuminen kontaktiopetukseen ja Harjoitustyö(t)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk I, II tai III-IV

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. RAKKOLAINEN, SIRPA; TUOMIALA-MÄKELÄ, LEILA; BÜRKEL, JÜRGEN, Deutsch im  Berufsleben: 5. uudistettu painos, Edita, Helsinki 2008
2. DEUTSCH IM UNTERNEHMEN (opetusmoniste), Ruska-Becker, Hanna

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet