Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SA111020 SA1Bb Kirjallinen liikeviestintä 2 op
Vastuutaho
Saksan kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Hanna Ruska-Becker ja Alexandra Virtanen
Edeltävät opinnot
Suositellaan, että opintojakso SA1Ba on suoritettu.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee Suomen ja Saksan koulutusjärjestelmien erot ja osaa kuvata saksan kielellä omaa koulutustaustaansa, laatia saksankielisen CV:n sekä lyhyen hakemustekstin. Lisäksi opiskelija hallitsee kirjallisen liikeviestinnän perusteet ja osaa laatia lyhyehköjä saksankielisiä kirjallisia viestejä. Taso B1.

Sisältö

Opintojaksolla laaditaan CV ja hakemus sekä 2 liikekirjettä. Liikekirjetyypeistä käsitellään mm. tarjouspyyntö, tarjous, tilaus ja reklamaatio.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 30 t 0 t

Ryhmä 1 III
Ryhmä 2 IV

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • saksaksi
Harjoitustyö(t)
  • saksaksi
saksaksi:
Kirjallinen tentti ja Harjoitustyö(t)

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja hyväksytysti suoritetut kirjalliset harjoitustehtävät.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk III/IV

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. RAKKOLAINEN, SIRPA; TUOMIALA-MÄKELÄ, LEILA; BÜRKEL, JÜRGEN, Deutsch im Berufsleben: 5. uudistettu painos, Edita, Helsinki 2008.
2.SA1Bb KIRJALLINEN LIIKEVIESTINTÄ (opetusmoniste), Ruska-Becker, Hanna

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet