Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SA111013 SA1Aa Deutsch im Unternehmen 3 op
Vastuutaho
Saksan kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Ritva Lamberg

Osaamistavoitteet

Osallistuttuaan aktiivisesti opetukseen ja tehtyään annetut harjoitustehtävät opiskelija hallitsee yrityksen arkipäivään, yrityksen esittelemiseen, messuihin ja yritysvierailuun tarvittavaa sanastoa ja rakenteita sekä suullisesti että kirjallisesti. Taso A2

Sisältö

Keskeinen sisältö: vieraiden vastaanottaminen, itsensä esittely, tervehdykset, yrityksen ja sen henkilöstön esittely, messuvalmistelut, messuille osallistuminen, yritysvierailu, puhelinterminologiaa, Suomen ja Saksan koulutusjärjestelmät, ansioluettelon laatiminen. 0-kursseilla opittujen perusrakenteiden kertausta tarpeen mukaan. Vapaaehtoisia sanakokeita, käännöksiä ja oppimispäiväkirja.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 52 t 0 t
Itsenäinen työskentely 29 t 0 t

Ryhmä 1 I-II ja ryhmä 2 III-IV

Vaadittavat opintosuoritukset

Rakenne- ja kielioppikoe kpl 1-3 (25%) , ryhmä-/paritentti kpl 4 (25 %), Yritysesittely kpl 5 (25 %) ja täydennys- ja käännöskoe kpl 7 (25 %). Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Moodle.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk I-II tai III-IV

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. RAKKOLAINEN, SIRPA; TUOMIALA-MÄKELÄ, LEILA; BÜRKEL, JÜRGEN, Deutsch im Berufsleben: 5. uudistettu painos, Edita, Helsinki 2008. Kappaleet 1, 2, 3, 4, 5 ja 7
  2. SA1Aa RAKENNEHARJOITUKSIA (opetusmoniste), Lamberg Ritva.
  3. Luennoitsijan jakama materiaali

Lisätietoja

Mikäli olet aikaisemmin suorittanut vain jommankumman vanhoista opintojaksoista SA1Aa (1,5 op) tai SA1Ab (1,5 op), ota yhteyttä opintojakson vastuuhenkilöön.

Huom! SA1A-taso on tarkoitettu TuKKK:ssa alkeisopinnot (tai vastaavat) suorittaneille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet