Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SA111014 SA1Ab Kirjallinen liikeviestintä 1 op
Vastuutaho
Saksan kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Ritva Lamberg

Osaamistavoitteet

Osallistuttuaan aktiivisesti opetukseen ja tehtyään annetut harjoitustehtävät opiskelija osaa laatia kieliopillisesti, sanastoltaan ja asettelultaan korrektin liikekirjeen. Taso A2

Sisältö

Standardiliikekirjeiden laatiminen: tarjouspyyntö, tarjous, tilaus ja reklamaatio. Rakenteiden kertausta tarpeen mukaan. Kaksi pakollista sanakoetta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 14 t 0 t
Itsenäinen työskentely 13 t 0 t

Ryhmä 1 I ja ryhmä 2 IV

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • saksaksi
saksaksi:
Kirjallinen tentti

Kaksi sanakoetta. Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Moodle.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk I tai IV

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. RAKKOLAINEN, SIRPA; TUOMIALA-MÄKELÄ, LEILA; BÜRKEL, JÜRGEN, Deutsch im Berufsleben: 5. uudistettu painos, Edita, Helsinki 2008. Kpl 6
2. Luennoitsijan jakama materiaali

Lisätietoja

Mikäli olet aikaisemmin suorittanut opintojakson SA1Ad 1,5 op:n laajuisena, ota yhteyttä opintojakson vastuuhenkilöön.

Huom! SA1A-taso on tarkoitettu TuKKK:ssa alkeisopinnot (tai vastaavat) suorittaneille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet