Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SA111022 SA1Cb Kirjallinen liikeviestintä 2 op
Vastuutaho
Saksan kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Hanna Ruska-Becker

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee Suomen ja Saksan koulutusjärjestelmien erot ja osaa kuvata saksan kielellä omaa koulutustaustaansa, laatia saksankielisen CV:n sekä lyhyen hakemustekstin. Lisäksi opiskelija hallitsee kirjallisen liikeviestinnän perusteet ja osaa laatia lyhyehköjä saksankielisiä kirjallisia viestejä.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan yrityksen kirjallisen viestinnän eri muotoihin, laaditaan CV ja hakemus sekä 2 liikekirjettä. Liikekirjetyypeistä käsitellään mm. tarjouspyyntö, tarjous, tilaus ja reklamaatio.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 30 t 0 t

Ryhmä 1 III

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • saksaksi
saksaksi:
Kirjallinen tentti

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja hyväksytysti suoritetut kirjalliset harjoitustehtävät.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk III

Kirjallisuus/Oppimateriaali

SA1Cb KIRJALLINEN LIIKEVIESTINTÄ (opetusmoniste), Ruska-Becker, Hanna

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet