Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SV162002 SV2 Kielen ja tekstin tutkimus kauppatieteissä 3 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja talouselämän viestintä
Vastuuhenkilö
Ville Virsu

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija tuntee tärkeimmät kielitieteen menetelmät ja näkökulmat, jotka ovat käyttökelpoisia kauppatieteellisessä tutkimuksessa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kirjoitetun ja puhutun kielen kielitieteellisen tarkastelun periaatteet sekä tuntee suomen kielen rakenteen keskeisimmät erikoispiirteet.

Sisältö

Kurssilla käsitellään suomen kielen äänne-, muoto- ja lauserakennetta, kielellisiä merkityksiä sekä kielen ja maailman suhdetta. Kielentutkimuksen malleja sovelletaan harjoituksin talouselämän eri kielimuotojen ja tekstilajien analyysiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 12 t 0 t
Itsenäinen työskentely 69 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen kontaktiopetukseen ja Harjoitustyö(t) ja Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3.-4. vsk III

Kirjallisuus/Oppimateriaali

ALHO, IRJA; KAUPPINEN, ANNELI, Käyttökielioppi. SKS, Helsinki 2008

Lisätietoja

Sopii erityisesti opiskelijoille, jotka tarvitsevat työkaluja tekstien ja haastattelujen analyysiä varten tai lähestyvät tutkimusaihettaan kielen ja sen käytön näkökulmista.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet