Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SV162004 SV4 Mainosten kieli 3 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja talouselämän viestintä
Vastuuhenkilö
Ville Virsu

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehtyä mainonnan kieleen osana mainoksen semioottista kokonaisuutta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida mainoskieltä merkityksen- ja tyylintutkimuksen näkökulmasta.

Sisältö

Kurssilla perehdytään mainontaan semioottisena, retorisena ja psykologisena ilmiönä. Mainoksia tarkastellaan ja analysoidaan erityisesti multimodaalisuuden näkökulmasta, kielen ja muiden semioottisten systeemien samanaikaisena käyttönä. Kurssin aikana harjoitellaan myös mainosten suunnittelua ja tuottamista sekä vieraillaan mainostoimistossa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 21 t 0 t
Itsenäinen työskentely 60 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Kurssin aikana laadittavat harjoitustehtävät ja yritysvierailuraportit. Kuulustelussa tentitään sekä luennot että sovittu kirjallisuus.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-4. vsk IV. Sopii KTK- tai KTM-tutkintoon

Kirjallisuus/Oppimateriaali

FISKE, JOHN: Merkkien kieli. 5. painos (tai uudempi). Vastapaino, Tampere 2005.

Lisätietoja

Sopii mm. markkinoinnin pääaineopiskelijoille. Ei opetustarjonnassa lukuvuonna 2013–2014. Kurssikuvaus löytyy OPSIsta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet