Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SV162019 SVe5 Yhteisöviestintä 4 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja talouselämän viestintä
Vastuuhenkilö
Ville Virsu

Osaamistavoitteet

Opintojakson aikana opiskelijoille muodostuu kuva yritysten ja yhteisöjen sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä samoin kuin yrityksen ja tiedotusvälineiden keskinäisestä yhteydenpidosta.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan mm. kriisiviestintään, strategiseen viestintään ja ympäristöviestintään verkossa suoritettavien ryhmä- ja yksilötehtävien avulla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 108 t 0 t

Kurssi toteutetaan verkko-opintona. Tarkemmat tiedot toimitetaan kurssille hyväksytyille sähköpostitse.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen verkko-opetukseen ja Harjoitustyö(t)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-3. vsk I-II

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. JUHOLIN, ELISA, Communicare! Kasva viestinnän ammattilaiseksi. MIF. Helsinki 2013.
2. Muu erikseen sovittava kirjallisuus

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet