Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SV162017 SV7 Kokous- ja neuvottelutaito 3 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja talouselämän viestintä
Vastuuhenkilö
Riitta Koskimies
Edeltävät opinnot
Edellyttää SV1-kurssin suorittamista.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että kurssin suoritettuaan opiskelija osaa toimia aktiivisena vaikuttajana neuvotteluissa ja palavereissa sekä osaa soveltaa kokoustekniikkaa osallistujana ja puheenjohtajana. Hän tunnistaa tehokkaan palaverin osatekijät sekä osaa arvioida ryhmän päätöksentekoa.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään kokouskäytänteisiin ja neuvottelujen käymiseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 18 t 0 t
Itsenäinen työskentely 63 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Osallistuminen kontaktiopetukseen ja Kirjallinen tentti

Kirjallinen tentti 2. luentokerralla, kokouskäynti, neuvotteluanalyysi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3-4. vsk III

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. MIETTINEN, SAMI; TORKKI, JUHANA, Neuvotteluvalta. WSOY, Helsinki 2009
 (oheislukemisto)
2. Verkkomateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet