Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SV162010 SV10 Suomen kielen ja talouselämän viestinnän itsenäiset opinnot 1–5 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja talouselämän viestintä
Vastuuhenkilö
Riitta Koskimies

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on perehtyminen tiettyyn kielen tai viestinnän aiheeseen.

Sisältö

Opintojakson voi suorittaa tenttimällä (varsinkin 1 op), mutta myös vaihtelevin tavoin, kuten kirjoittamalla esseen, laatimalla selvityksen tai muulla teoriaa ja käytäntöä yhdistävällä tavalla.

Toteutustavat

Itsenäinen suoritus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Lisätietoja suoritustavasta aineen intranetsivulla.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

Opinnon voi suorittaa kahdessa osassa, eri tutkintoihin, kuitenkin yhteensä enintään 5 op laajuisena. Suoritusta ei voi tehdä aiheesta, josta on jo tehnyt muun opinnon.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet