Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VE140001 VE0a Venäjän alkeiskurssi 1 3 op
Vastuutaho
Venäjän kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Eeva Talvitie
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2013–2014 X X

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee venäjän kielen aakkoset, väite- ja kysymyslauseen intonaation, tervehtimisfraasit ja osaa kertoa omasta ammatistaan, perhesuhteistaan, asumisestaan ja työpaikastaan, kiinnostuksen kohteistaan ja osaa tiedustella samoja asioita puhekumppaniltaan. Taso A1

Sisältö

Opintojaksolla harjoitellaan tekstaus- ja kaunokirjainten tunnistamista ja kirjoittamista. Opetellaan lukusanat, persoonapronominit ja niiden akkusatiivimuodot, yksikön akkusatiivi, prepositionaali ja verbin taivutus. Harjoitellaan yksinkertaisia vuoropuheluja aiheista: perhe, asuminen, työpaikka, kellonajat, lukusanat 1-20.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 52 t 0 t
Itsenäinen työskentely 29 t 0 t

ryhmät 1-2

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • venäjäksi
Suullinen tentti
  • venäjäksi
Harjoitustyö(t)
  • venäjäksi
Osallistuminen opetukseen
  • venäjäksi
venäjäksi:
Kirjallinen tentti ja Suullinen tentti ja Harjoitustyö(t) ja Osallistuminen kontaktiopetukseen

Sanakokeet.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk I-II

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. ALESTALO, MARJATTA, Kafe Piter 1 venäjää taitotasolle 1: Finn Lectura
2. JEGORENKOV, MARIA; SALOMAA, TIINA, Venäjän kielioppi: Otava, Kerava 2008

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet