Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VE140002 VE0b Venäjän alkeiskurssi 2 3 op
Vastuutaho
Venäjän kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Eeva Talvitie

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee vapaa-ajan viettoon ja matkustamiseen liittyvää yksinkertaista perusterminologiaa. Taso A1

Sisältö

Opintojaksolla harjoitellaan yksinkertaisia matkustamiseen ja vapaa-aikaan liittyviä dialogeja. Liikeverbien, olla verbin preteritin, futuurin, yksikön genetiivin käyttöä. Opetellaan lukusanat 1-100.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 52 t 0 t
Itsenäinen työskentely 29 t 0 t

Ryhmät 1-2

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • venäjäksi
Suullinen tentti
  • venäjäksi
Harjoitustyö(t)
  • venäjäksi
Osallistuminen opetukseen
  • venäjäksi
venäjäksi:
Kirjallinen tentti ja Suullinen tentti ja Harjoitustyö(t) ja Osallistuminen kontaktiopetukseen

Sanakokeet.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk III-IV

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1.ALESTALO, MARJATTA, Kafe Piter 1 venäjää taitotasolle 1: Finn Lectura
2. JEGORENKOV, MARIA; SALOMAA, TIINA, Venäjän kielioppi: Otava, Kerava 2008

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet