Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VE142003 VE2a Liikekielen jatkokurssi 1 2 op
Vastuutaho
Venäjän kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Valentina Lehtonen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perusterminologiaa ja kykenee toimimaan keskeisissä yleisliike-elämän tilanteissä. taso A2-B1

Sisältö

Opintojaksolla harjoitellaan liikekielen perusteiden lisäksi yleiskielen tilanteita: asuminen, puhekulttuuri, puhelinkeskustelu sekä vapaa-aika. Kielioppirakenteet: substantiivien ja adjektiivien taivutus- monikolliset sijamuodot, komparatiivi, konditionaali, superlatiivi ja verbien futuuri.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 28 t 0 t
Itsenäinen työskentely 26 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • venäjäksi
Kirjallinen tentti
 • venäjäksi
Suullinen tentti
 • venäjäksi
Harjoitustyö(t)
 • venäjäksi
Portfolio
 • venäjäksi
Osallistuminen opetukseen
 • venäjäksi
Essee
 • venäjäksi
venäjäksi:
Kirjallinen tentti ja Välikoe ja Suullinen esitys ja Harjoitustyö(t) ja Portfolio ja Osallistuminen opetukseen ja Essee

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-3. vsk I

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. ALESTALO M.; MALMBERG I., Kafe Piter 2  (kpl. 3-7), Finn Lectura, Helsinki 2010
2. JEGORENKOV, MARIA; SALOMAA, TIINA, Venäjän kielioppi: Otava, Kerava 2008

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet