Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VE142005 VE3 Suullinen viestintä 2 op
Vastuutaho
Venäjän kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Valentina Lehtonen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee yleisiä perustilanteita ja kykenee toimimaan keskeisissä liike- elämän tilanteissä. Taso B1

Sisältö

Opintojaksolla harjoitellaan mm. seuraavia tilanteita: kirjallisuus, arkielämä, kotityöt, kaupungilla liikkuminen, hotelli, elämäntavat, sää, liikevenäjä, juhlat. Kielioppirakenteet: imperatiivi, järjestysluvut, etuliitteiset liikeverbit ja vuosiluvut.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 26 t 0 t
Itsenäinen työskentely 28 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • venäjäksi
Kirjallinen tentti
 • venäjäksi
Suullinen tentti
 • venäjäksi
Harjoitustyö(t)
 • venäjäksi
Portfolio
 • venäjäksi
Osallistuminen opetukseen
 • venäjäksi
Essee
 • venäjäksi
venäjäksi:
Kirjallinen tentti ja Välikoe ja Suullinen esitys ja Harjoitustyö(t) ja Portfolio ja Osallistuminen kontaktiopetukseen ja Essee

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vsk III-IV

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. ALESTALO M.; MALMBERG I., Kafe Piter 2  (kpl 9-16), Finn Lectura, Helsinki 2010
2. JEGORENKOV, MARIA; SALOMAA, TIINA, Venäjän kielioppi: Otava, Kerava 2008

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet