Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VE141018 VE1b Liikekielen perusteet 2 3 op
Vastuutaho
Venäjän kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Eeva Talvitie ja Valentina Lehtonen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee liike-elämässä tarvittavia kieli- ja viestintätaitoja. Kehittää suullista kielitaitoa ja kuullun ymmärtämistä, sekä ääntämistä ja intonaatiota. Kasvattaa sanavarastoa ja kykyä käyttää kieltä luontevasti. Taso A2

Sisältö

Kurssi jakautuu kahteen osaan yleisempään kommunikointiin (III periodi, Eeva Talvitie, kirja: Kafe Piter 2) ja varsinaiseen liikekieleen (IV periodi, Valentina Lehtonen, kirja: Käydäänpä asiaan). Kurssi keskittyy puhetaidon kehittämisen ja vaikeimpiin kielioppirakenteisiin ja venäläiseen tapakulttuuriin. Rakenteita harjoitellaan arkielämän, liike- elämän sanastolla. Teemoina ovat: yhteydenotto ja esittely puhelimitse, viestin välittäminen, tapaamisesta sopiminen, viestin kirjoittaminen ja vapaa-aika.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 52 t 0 t
Itsenäinen työskentely 29 t 0 t

Ryhmät 1-2

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • venäjäksi
Kirjallinen tentti
 • venäjäksi
Suullinen tentti
 • venäjäksi
Harjoitustyö(t)
 • venäjäksi
Portfolio
 • venäjäksi
Osallistuminen opetukseen
 • venäjäksi
Essee
 • venäjäksi
venäjäksi:
Kirjallinen tentti ja Välikoe ja Suullinen esitys ja Harjoitustyö(t) ja Portfolio ja Osallistuminen kontaktiopetukseen ja Essee

Sanakokeet.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.vsk III-IV

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. ALESTALO M.;  MALMBERG I., Kafe Piter 1 ja 2, Finn Lectura, Helsinki 2010

2. DONNER, VIRPI; HYTTINEN, RIITTA, Käydäänpä asiaan! (kpl 1-4), Kopijyvä Oy 2011, toinen painos

3. JEGORENKOV, MARIA; SALOMAA, TIINA, Venäjän kielioppi: Otava, Kerava 2008

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet