Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2013–2014
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
RU152013 RU6 Swedish in Finland 2 ECTS
Organised by
Business Swedish
Person in charge
Esko Kukkasniemi

Learning outcomes

Målet är att lära känna skillnaderna mellan svenskan i Finland och svenskan i Sverige, finlandssvenskhetens historia, finlandssvenskarnas befolknings- och näringsstruktur, kultur och traditioner, samt att kunna utnyttja kännedomen om dessa också i affärslivet. Nivå B2-C1

Teaching methods

Teaching method Contact Online
Tutorials 14 h 0 h
Independent work 26 h 0 h

IV Därutöver företagsbesök och en kostnadsfri exkursion till Helsingfors. Undervisning på svenska.

Teaching language

Swedish

Modes of study

Bedömningen sker utgående från aktivitet och språkbehärskning i muntliga och skriftliga övningar.

Evaluation

Numeric 0-5.

Study materials

Materialet delas ut under kursen

Belongs to following study modules

Department of Marketing and International Business
Department of Marketing and International Business
2013–2014
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
Implementation details are unavailable.
Department of Marketing and International Business
Operations and Supply Chain Management
Economic Geography
International Business
Marketing
Finnish Study Modules
Business Japanese
Economic Sociology
Business Chinese