Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2013–2014
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
RU152019 RU17 Business Communication in Swedish AND German 2 ECTS
Organised by
Business Swedish
Person in charge
Joachim Schlabach och Esko Kukkasniemi

Learning outcomes

Målet är att höja den muntliga färdigheten i svenska och tyska och att lära sig att utnyttja de existerande kunskaperna i det ena språket i inlärningen av det andra. På kursen tränas affärslivssituationer, t.ex. presentationer och förhandlingar på båda språken. Företagsbesök. Nivå B2-C1

Teaching methods

14 + 2 t, IV

Teaching language

Swedish, German

Modes of study

Studieavsnittet ger svenskan och tyskan 1 studiepoäng vardera.Aktivt deltagande i kursen och framgångsrikt utförda uppgifter.

Evaluation

Numeric 0-5.

Belongs to following study modules

Department of Marketing and International Business
Department of Marketing and International Business
2013–2014
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
Implementation details are unavailable.
Department of Marketing and International Business
Operations and Supply Chain Management
Economic Geography
International Business
Marketing
Finnish Study Modules
Business Japanese
Economic Sociology
Business Chinese