Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JO021001 JOY Johtaminen ja liiketoiminta 4 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi
Vastuuhenkilö
nn

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa eri lähestymistapoja johtamiseen, johtajuuden rakentumisen liiketoiminnan kontekstissa ja perusteluja erilaisille johtamisen käytännöille.

Sisältö

Opintojakso tutustuttaa opiskelijan johtamisoppien kehittymiseen tieteellisestä liikkeenjohdosta tämän päivän innovaatioita korostavaan johtamispuhuntaan. Kurssilla tunnistetaan eri johtamisparadigmojen ilmenemistä tämän päivän liikkeenjohdossa ja eri toimintaympäristöissä ja nostetaan esille keskeisiä johtamisen osa-alueita. Opintojakson fokuksessa on ihminen organisaatiossa, johtajana ja johdettavana.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallinen kuulustelu luennoista ja kirjallisuudesta. Kurssiin kuuluu harjoitustehtävä, joka ohjeistetaan luentokurssin aikana.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk II

Kirjallisuus/Oppimateriaali

SEECK, HANNELE, Johtamisopit Suomessa: taylorismista innovaatioteorioihin, 1. tai 2. painos, Gaudeamus, Helsinki 2008. 978-952-495-066-4.

Lisäksi muu luennoilla osoitettava lukemisto.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
KTK kaikille yhteiset opinnot (Yhteiset opinnot)
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos