Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JO022060 JO6 Työpsykologia 6 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi
Vastuuhenkilö
Reetta Aaltonen

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelijalla on paremmat valmiudet ymmärtää psykologisten tekijöiden merkitys yksilön ja työn välisessä suhteessa sekä organisaation toiminnassa.

Sisältö

Kurssin tavoitteena on tarkastella ihmisen toimintaa työympäristössä sekä ihmisen ja työn välistä suhdetta. Kurssilla tarkastellaan psykologisia työn tekemiseen vaikuttavia tekijöitä, kuten motivaatiota, oppimista, persoonallisuutta, tunteita sekä stressinhallintaan ja työhyvinvointiin liittyviä teemoja. Kurssilla perehdytään myös yksilön ja työryhmän väliseen suhteeseen mm. ryhmäilmiöiden ja yhteistyön onnistumisen kautta. Lisäksi käsitellään työpsykologista näkökulmaa mm. henkilövalinnoissa ja perehdyttämisessä sekä muissa organisaation menestyksen kannalta tärkeissä tilanteissa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Luennot, aihetta syventävät harjoitukset sekä
keskustelu.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vsk III

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Work psychology understanding human behaviour in the workplace,
Arnold, John (2005), 0-273-65544-2.

TOP 1: Puheenvuoroja työ- ja organisaatiopsykologiasta. Aro, A., Feldt, T., & Ruohomäki, V. (toim.) (2007). ISBN: 9789513748364.

Lisäksi kurssin aikana ilmoitettava mahdollinen muu materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos