Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JO022111 JO11 Liiketoimintaetiikka 6 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi
Vastuuhenkilö
Jaani Kuusela

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija kykenee analysoimaan liiketoimintaeettisiä ongelmia tukeutuen joihinkin keskeisimpiin teorioihin ja ymmärtää keskeisten liiketoimintaetiikkaan liittyvien käsitteiden merkityksen.

Sisältö

Kurssilla on johdatus sellaisiin keskeisiin normatiivisen etiikan teorioihin ja käsitteisiin, joiden voidaan katsoa olevan välttämättömiä liiketoiminnassa esiintyvien eettisten ongelmien analyyttiselle tarkastelulle ja mahdolliselle ratkaisulle.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk II

Kirjallisuus/Oppimateriaali

VELASQUES, MANUEL G. Business ethics concepts and cases. 6th edition, New Jersey, Pearson Education, 2006, ISBN 0-13-201787-3.
Muu kuulustelu- ja oppimateriaali sekä artikkelikokoelma, jotka löytyvät kurssin kotisivuilta Moodlesta.

Lisätietoja

Erityisesti kauppatieteiden opiskelijat, mutta sopii laajasti koko uuden Turun yliopiston opiskelijoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos