Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JO022134 JO13 Vastuullinen liiketoiminta: johdantokurssi 6 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi
Vastuuhenkilö
Satu Lähteenmäki ja Salla Laasonen

Osaamistavoitteet

Suorittettuaan kurssin, opiskelija hahmottaa vastuullisen liiketoiminnan eri ulottuvuudet ja hallitsee aihepiirin keskeiset käsitteet. Kurssin perusteella opiskelija osaa valita kiinnostustaan vastaavat vastuullisen liiketoiminnan opintokokonaisuuden (25 ECTS) muut kurssit.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan vastuullisen liiketoiminnan peruskäsitteisiin ja teemoihin. Osin vierailuluennoista koostuvalla opintojaksolla käsiteltäviä teemoja ovat mm. globaalit ympäristöhaasteet, kestävä kehitys, ympäristöjohtaminen, kansalaisjärjestöjen ja yritysten välinen vuorovaikutus, sidosryhmävuoropuhelu, vastuullinen henkilöstöjohtaminen, ja mikrorahoitus. Kurssilla tehtävässä harjoituksessa perehdytään vastuullisen liiketoiminnan kysymyksiin case-yrityksen näkökulmasta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 26 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallinen tentti 4 op
Harjoitukset 2 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk I-II periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Maria Joutsenvirta ym. (toim.) Vastuullinen liiketoiminta kansainvälisessä maailmassa. Gaudeamus (2011). ISBN 978-952-495-213-2.

2. Muu erikseen ilmoitettava kirjallisuus

Lisätietoja

Kurssi toimii pakollisena johdantokurssina vastuullisen liiketoiminnan opintokokonaisuuteen (25 ECTS). Kurssi on erityisen suositeltava myös kestävän kehityksen opintokokonaisuuden (KEKO) opiskelijoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Turun kauppakorkeakoulu
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos