Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JO023070 JOS7 Syventävä erikoistumisjakso 3–6 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi

Osaamistavoitteet

Kurssin aikana opiskelija oppii hyödyntämään teoriaa käytännön ongelmien tunnistamisessa ja niiden monipuolisessa tarkastelemisessa sekä muotoilemaan perusteltuja ratkaisuvaihtoehtoja.

Sisältö

Opiskelija perehtyy kirjallisuuden avulla syvällisesti itseään kiinnostavaan johtamisen tai organisaatioteorian aihealueeseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti ja Harjoitustyö(t)
tai
Harjoitustyö(t)

3 op:n suoritus: kirjatentti tai käytännön johtamistilannetta reflektoiva essee,
6 op:n suoritus: Kirjatentti ja käytännön johtamistilannetta reflektoiva essee. (Tällöin kaksi eri kirjallisuuspakettia).
Kirjatentti muodostuu 2-3 syventävien opintojen tasoisesta kirjasta.
Osa lukemistosta voi olla artikkeleita.
Esseessä tarkastellaan jotain johtamisen ongelmatilannetta, jonka
pohdinnassa hyödynnetään sitä varten valittua kirjallisuutta. Esseen
pituus n. 10-13 sivua, riviväli 1,5, Times New Roman.
Kirjallinen kuulustelu JO023071 JOS7 Syventävä erikoistumisjakso, kirjat 3 op JA/TAI Työpaperi JO023072 JOS7 Syventävä erikoistumisjakso, 3 op.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4.-5. vsk I-IV
Suoritusajankohta on vapaavalintainen, mutta raporttien on
valmistuttava vähintään 3 kk:n kuluessa siitä, kun kurssisuorituksen aiheesta ja kirjallisuudesta on sovittu.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opiskelija ehdottaa vastuuopettajalle aihepiirin. Sen mukaisesti
suorituksen tarkastajaksi määrätään aiheeseen perehtynyt opettaja,
jonka kanssa aihe ja kirjallisuus fokusoidaan täsmällisesti.

Lisätietoja

Ei opetustarjonnassa lukuvuonna 2013-2014. Kurssikuvaus löytyy OPSIsta.
Opintojakso on tarkoitettu vain johtamisen ja organisoinnin
pääaineopiskelijoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos