Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YJ053012 YJS7/TJS9 Immateriaalioikeus 6 op
Vastuutaho
Yritysjuridiikka
Vastuuhenkilö
Ulla-Maija Mylly
Edeltävät opinnot
Suositellaan YJ2 Sopimusoikeus ja YJ7 Markkinaoikeus.

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittanut ymmärtää keskeisimpien immateriaalioikeuksien merkityksen yrityksen kilpailuetuna sekä osaa immateriaalioikeuksien hallinnoinnin yrityksen näkökulmasta. Lisäksi opiskelija kykenee arvioimaan, milloin syntyy riski toisten immateriaalioikeuksien loukkaamisesta ja mitä elementtejä saa hyödyntää vapaasti ilman tällaista riskiä.

Sisältö

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija immateriaalioikeuksiin. Erityisteemana käsitellään tietokoneohjelmien immateriaalioikeuksiin liittyviä kysymyksiä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t

Kevätlukukaudella luentokurssi YJS7 "Immateriaalioikeus" (10 t Mylly ja 8 t vierailijat).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. tai 5. vsk III

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Oikeudet tietokoneohjelmistoihin, Välimäki, Mikko (2009), 978-952-14-1344-5.
2. Tekijänoikeus ja lähioikeudet, Haarmann, Pirkko-Liisa (2005), 9521406429.
3. Tavaramerkki, Salmi, Harri... /et al./ (2002), 952-140-360-8.
4. Immateriaalioikeus (lukuun ottamatta jaksoja II tekijänoikeus ja VIII tavaramerkkioikeus), Haarmann, Pirkko-Liisa (2006), 9789521410710

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos