Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LT013047 LRS8/TJS11 ATK-avusteinen tilintarkastus ja järjestelmätarkastus 4 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus
Vastuuhenkilö
Jari Viljanen, Timo Tarkio
Edeltävät opinnot
Erittäin suositeltavaa on, että LR11 on suoritettu.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija atk-avusteisen tarkastuksen sekä järjestelmätarkastuksen teoriaan ja niitä koskeviin ohjeisiin ja standardeihin sekä tarkastuksen käytännönsuunnitteluun ja toteutukseen.

Sisältö

Kurssilla perehdytään mm. ACL-ohjelman hyödyntämiseen tarkastustoimeksiannoissa, järjestelmätarkastuksen Cobit-viitekehykseen,ja organisaatioiden sisäiseen valvontaan sekä atk-avusteisen tarkastuksen hyödyntämistä sisäisessä valvonnassa ja tilintarkastuksessa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Harjoitukset 2 t 0 t

Luennot 12 t (Viljanen, Tarkio) sekä atk-harjoitukset 2 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti ja Harjoitustyö(t)

Kuulustelu sekä pakollinen atk-harjoitus.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vsk II

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Cobit 4.1., ISA standardit luennoitsijoiden ilmoittamin osin, ISACA auditing standards ja muu luennoitsijan ilmoittama materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos