Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TJ093800 TJPG Pro gradu -tutkielma 30 op
Vastuutaho
Tietojärjestelmätiede
Vastuuhenkilö
Hannu Salmela, Matti Mäntymäki

Osaamistavoitteet

Pro gradu -tutkielma on syventävien opintojen päätösvaihe, jolla syvennetään ja laajennetaan niitä tieteellisiä valmiuksia, joita hankittiin kandidaatintutkielman laadinnan yhteydessä.

Sisältö

Pro gradu -tutkielmassa perehdytään aihealueen kirjallisuuteen sekä tutkimustyön suorittamisen periaatteisiin, ja se sisältää usein myös empiirisen osuuden. Pro gradu -tutkielmatyöskentely kestää pääsääntöisesti kaksi lukukautta. Tutkielman teon voi kuitenkin ajoittaa myös kesken lukukauden. Pro gradu
-tutkielma voi olla jatkoa kandidaatin tutkielmalle.

Toteutustavat

Ympäri vuoden tapahtuva ohjaus henkilökohtaisen
ohjaajan/ohjaajien valvonnassa. Aktiivinen osallistuminen
tutkielmaryhmään sekä Pro gradu -tutkielman laatiminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

TJ093800 TJPG Pro gradu -tutkielma, 30 op.
TJ093801 TJPG Kypsyyskoe (tietojärjestelmätiede),(painoton).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Lisätietoja

Keväällä 2014 alkaviin ryhmiin ilmoittaudutaan 7.10. – 20.10.2013 ja
syksyllä 2014 alkaviin ryhmiin 10.2. – 23.2.2014. Jakson voivat suorittaa vain tietojärjestelmätieteen pääaineopiskelijat.
Huom! Pro gradu -työskentelyn osana opiskelijan tulee osallistua informaatiolukutaitoa syventävään opetukseen. Tutkielmaryhmän työskentelyyn integroidussa opetuksessa tiedonhakua ja tiedonlähteitä tarkastellaan siten, että lähtökohtana on opiskelijan tutkielman aihe.

Pro gradu -tutkielmat tarkistetaan 1.8.2013 lähtien Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmällä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Turun kauppakorkeakoulu
Obligatory courses (MDP in Global IT Management)
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos