Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TJ092204 TJ25/JO15 Business Intelligence 5 op
Vastuutaho
Tietojärjestelmätiede
Vastuuhenkilö
Timo Leino
Edeltävät opinnot
TJ11 taulukkolaskennan jatkokurssi tai TJ16 Tietokannat

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää, miten johtajien päätöksiä voidaan tukea tietojärjestelmillä ja tuntee erilaiset tavat tuottaa informaatiota päätöksenteon tueksi. Hän pystyy jalostamaan raakadatasta haluttuja tietoja ja hallitsee erityyppisten tähän tarkoitukseen olemassa olevien välineiden perusteet. Lisäksi hänellä on hyvä ymmärrys aihealueen käsitteistä kuten BI, DSS, OLAP, data mining ja analytiikka.

Sisältö

Yrityksillä on käytettävissään suuri määrä dataa, joka on peräisin sisäisistä tietojärjestelmistä (ERP, CRM tms.) ja ulkoisista lähteistä. Datan jalostaminen käyttökelpoiseen muotoon tukemaan päätöksentekoa on eräs keskeisiä yritysten johtamisongelmia, jota on akateemisesti tutkittu monista eri näkökulmista ja käytännössä on luotu monentyyppisiä tiedon jalostamisen ja päätöksenteon tuen välineitä. Kurssilla tutustutaan eri lähestymistapoihin ja mahdollisuuksien mukaan useisiin eri välineisiin. Harjoituksissa ratkotaan tiedonjalostukseen liittyviä haastavia ongelmia.

Toteutustavat

1. Luento-opetus 12t.
2. Harjoitukset 8t (ryhmät 1-2).
3. Harjoitusten ohjausta valinnaisina aikoina viikoittain.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti ja Harjoitustyö(t)

Caseharjoitukset

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vsk IV.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Turban, Efraim - Sharda, Ramesh - Delen, Dursun, Decision Support and Business Intelligence Systems, 9. p., ISBN 978-0136107293.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos