Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TM062120 TM51/TJ17/LOG15 Paikkatietomenetelmät liiketoiminnassa I 6 op
Vastuutaho
Talousmaantiede
Vastuuhenkilö
Anna-Maija Kohijoki
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, mitä ovat paikkatieto, paikkatietojärjestelmä (GIS) sekä paikkatietomenetelmät. Opiskelija hallitsee paikkatieto-ohjelmiston (MapInfo) perustoiminnot sekä ymmärtää, minkälaisilla menetelmillä ja aineistoilla taloudellisia ilmiöitä voidaan tarkastella ja visualisoida paikkatietomenetelmien avulla.

Sisältö

Opintojakso tarjoaa menetelmätietoutta taloudellisten ilmiöiden alueellisesta luonteesta ja sijaintikysymyksistä kiinnostuneille. Kurssilla tutustutaan paikkatietoon ja paikkatietomenetelmiin sekä niiden soveltamiseen liiketaloudellisten ilmiöiden, kuten kaupan sijoittumisen ja toimintaympäristön tarkasteluun. Opintojakso koostuu johdantoluennoista ja harjoitustöistä, jotka palautetaan kurssin aikana ja jotka arvostellaan. (ks.lisätiedot kurssin kotisivuilta)

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Kirjallinen tentti ja Harjoitustyö(t)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vsk II

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Heywood, Ian; Cornelius, Sarah; Carver, Steve, An Introduction to Geographical Information Systems. 3rd ed., Pearson Education, Harlow, 2006.
  2. Muu luennoilla jaettava materiaali

Lisätietoja

Opintojaksolle otetaan enintään 24 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä siten, että talousmaantieteen pääaineopiskelijat ovat etusijalla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet