Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TK082018 TKM13/TJ21 Tilastolliset ohjelmistot 4 op
Vastuutaho
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät
Vastuuhenkilö
Janne Engblom

Yleiskuvaus

Ei opetustarjonnassa lukuvuonna 2013 - 2014. Kurssikuvaus löytyy OPSIsta.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on perehdyttää opiskelija eri tilastotieteen ohjelmistoihin.

Sisältö

Kurssilla käydään läpi seuraavien ohjelmistojen perusteet:
- Webropol: Työkalu internetpohjaisten kyselyjen tekoon, ks. www.webropol.com.
- SPSS
- SAS/JMP: Ohjelmisto tiedon hallintaan ja tilastolliseen analyysiin, ks. www.sas.com/software/.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
suomeksi:
Harjoitustyö(t)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk III, intensiivikurssi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos